Procent – odmiana i użycie z liczebnikami

W przypadku połączenia słowa “procent” z liczebnikami ułamkowymi, istnieje reguła dotycząca nieodmienności formy, zwłaszcza w mianowniku, dopełniaczu i bierniku. Na przykład, mówimy “12,5 procent” czy “4 procent” i nie dodajemy końcówek takich jak “procenta” czy “procentu”.

W przypadku celownika, narzędnika i miejscownika końcówki odmieniamy regularnie.

W przypadku wyjątkowym, gdy mamy do czynienia z liczebnikiem “jeden”, stosujemy formy “procenta” lub “procentu”. Na przykład, można powiedzieć: “Zabrakło tylko jednego procenta / procentu głosów”.

mi/mnie – użycie w zdaniu

W języku polskim jest siedem przypadków. Przypadek zależny to każdy przypadek z wyjątkiem mianownika i wołacza.

„Mi/mnie” to zaimki osobowe, które oznaczają „ja” w odpowiednim przypadku. W dopełniaczu odmienia się jako „mnie”, w celowniku „mi” (po przyimkach „mnie”), w bierniku „mnie”, w narzędniku „(ze) mną” i w miejscowniku „mnie”. Zaznaczona kolumna w tabeli pokazuje przypisanie:

ZAIMKI OSOBOWE

 LICZBA POJEDYNCZALICZBA MNOGA
mianownik (Kto?, Co?)jatyononaonomywyonione
dopełniacz (Kogo? Czego?)mniecię ciebie*go niego* jego**jej niej*co niego* jego**naswasich nich*ich nich*
celownik (Komu? Czemu?)mi mnie*ci tobie*mu niemu* jemu**jej niej*mu niemu* jemu**namwamim nim*im nim*
BIERNIK (Kogo? Co?)mniecię ciebie*go niego* jego**ja nią*je
nie*
naswasich nich*je nie*
NARZĘDNIK ((Z) KIM? (Z) CZYM?)mnątobąnimniąnimnamiwaminiminimi
MIEJSCOWNIK ((O) KIM? (O) CZYM?)mnietobienimniejnimnaswasnichnich
WOŁACZ
* po przyimkach ** jego, jemu – na początku zadania, emfaza

Każdy przypadek łączy się z określonymi wyrażeniami, on decyduje, której formy fleksyjnej należy użyć. Przykłady:

Kochasz _____? Dlaczego  nie słuchasz ____? Smutno ____ bez ciebie. I ty Brutusie przeciwko ____? Chodź ze ____ na lunch. Czy czasem o _____  myślisz?BIERNIK: kogo, co? – mnie DOPEŁNIACZ: kogo, czego? – mnie Celownik: komu, czemu? – mi Celownik: komu, czemu?; po przyimku – mnie Narzędnik: z kim, z czym? – mną Miejscownik: o kim, o czym? – mnie

Żródła:

Debińska, K., Fastyn-Pleger, K., Małyska, A. i Ułańska, M. (2017). Gramatyka dla praktyka: Fleksja i słowotwórstwo. Potsdam, Niemcy: Kolleg fuer polnische Sprache und Kultur.

Learnclick. (brak daty). Zaimki osobowe – deklinacja. Pobrano paziernika 21, 2023 z lokalizacji https://www.learnclick.net/quiz/73481

Polski na wynos. (2023). Gramatyka: ZAIMKI OSOBOWE – DEKLINACJA. Pobrano z lokalizacji https://www.polskinawynos.com/wp-content/uploads/2019/05/zaimki-osobowe-deklinacja.pdf